BREATH
Skuteczność kombinacji wysokich dawek wGKS/LABA u dorosłych
z niekontrolowaną astmą na średnich dawkach wGKS/LABA
12-tygodniowe nieinterwencyjne badanie obserwacyjne
W celu rozpoczęcia wprowadzania danych rejestracyjnych prosimy o wprowadzenie kodu dostępu, a następnie prosimy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”.